Cyklus Umění prezentace …aby vaše prezentace byla uměleckým dílem… - Magdalena Vokáčová

Cyklus Umění prezentace
…aby vaše prezentace byla uměleckým dílem…

Proč je prezentace náročná disciplína?

Cítíte někdy obavy z veřejného vystoupení? Nejste v tom sami. Strach z vystoupení před publikem patří mezi nejrozšířenější lidské strachy. Obavám z vystupování můžete předejít odborným tréninkem. Připravila jsem pro vás dva na sebe volně navazující workshopy. Buď můžete navštívit workshop, který nejlépe odpovídá vaším momentálním potřebám anebo projít postupně oba dva a absolvovat ucelený trénink. Pokud umění vnímám jako schopnost nebo dovednost srozumitelně vyjádřit můj vnitřní obsah, pak je prezentace rozhodně uměním.

Trénink 2: Umění přesvědčit

Koán: „Cvičením se nemůžeš naučit dokonalosti, ale když nebudeš cvičit, nikdy jí nedosáhneš.”

Prezentujete často, publikum umíte zaujmout, ale chtěli byste váš projev povýšit na
řečnickou špičku? Zajímá vás, jak prezentovat složitá témata jednoduše? Co by měla prezentace správně obsahovat, aby byla dostatečně přesvědčivá? Dozvíte se, čím jste jako řečník výjimečný, jedinečný a na čem ve svém projevu můžete stavět. Naučíte se své zaujetí pro věc přenést na druhé pomocí práce s emocemi a hlasem. Přesně zjistíte, ve kterých momentech jste pro publikum zajímaví a budete to umět použít. Budete si umět prezentaci nejen kvalitně připravit, ale také se naučíte, jak si vlastní projev užít a dokázat posluchače strhnout …

Zjistíte, co je v rámci prezentace výhodné mít připravené dopředu a co je naopak lepší nechat na situaci před publikem. Naučíte se zjednodušovat, být výstižní a budete umět zasáhnout publikum na nejvyšší možnou míru. Dozvíte se, jak reagovat na nepříjemné otázky z publika a jak být pohotoví při improvizovaném projevu. Budeme pracovat přímo s vašimi již vytvořenými prezentacemi.

Co se na workshopu naučíte?

  • Zdokonalíte své prezentační dovednosti.
  • Upravíte si prezentaci, kterou již máte připravenou a se kterou pracujete, aby byla ještě úspěšnější.
  • Naučíte se zaujmout publikum a udržet si jeho pozornost.
  • Objevíte, jak být pro publikum přesvědčivý.
  • Zjistíte, kdy je dobré využít audiovizuální pomůcky a kdy to není vhodné.
  • Získáte tipy, jak vtáhnout publikum do své prezentace.
  • Dozvíte se, jak pracovat s emocemi a reakcemi posluchačů.
  • Maximálně využijete vašich vlastních dispozic a řeči těla.
  • Zjistíte, jak zanechat v posluchačích po skončení prezentace co nejlepší dojem.

 

Počet míst je limitován. Maximální počet osob je 12.

KDY: pátek 10. května 2019, v čase 9:00 –  13:30

KDE: v Praze 1 na Ovocném trhu

CENA: 5 500 Kč

Tento trénink je pořádán společností EUROFORIA s.r.o.

Vstupné je po uhrazení nevratné. V závažných případech je možné domluvit účast na dalším termínu.

Reference

Magdalena umožňuje a přímo povzbuzuje účastníky posunout se za hranice komfortní zóny, což dává účastníkům příležitost poznat své vlastní možnosti. Děje se tak v bezpečném prostředí skupiny a každý si tak může vyzkoušet to, co je pro něj současnou výzvou. Učení se děje formou prožitku, což umožňuje každému vzít si to, co právě potřebuje a zároveň se inspirovat od ostatních účastníků. Já jsem se naučil, jak se uvolnit před vystoupením, uvědomit si svou hladinu energie a zjistil jsem možnosti, jak energii nastavit na potřebnou úroveň.

Eduard Bermann
performance kouč , ředitel nákupu firma Danone

Trénink s Magdalenou mi přinesl uvědomění sebe sama. Poznala jsem, jaké mám silné a slabé stránky, na čem bych měla zapracovat. To, že jsme museli čelit svým nedostatkům, byl pro mě asi jeden z nejtěžších a nejdůležitějších bodů. Člověk se totiž těmto situacím často vyhýbá.

Klára Fucimanová
finance administrator, firma Redbull

Spolupráce s Magdalenou Vokáčovou byla pro mě velkým obohacením. Pomohla mi k uvědomnění a ujasnění řady důležitých věcí a k rozvoji mých schopností. Magdalenu mohu doporučit jako kouče s velkou teoretickou erudicí, zkušeností, perfektní přípravou a s obrovskou dávkou empatie a opravdového zájmu o klienta jako člověka.

Martin Kula
Regional Marketing Director Eastern Europe
Esselte Corporation

PS: protože i Magdalena je jenom člověk, vyhrazuje si právo na změnu termínu ve výjimečných situacích:)

Teď je to jen na Vás – zde vyplňte přihlášku

„Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má Odběratel právo využít mimosoudního řešení sporu s Dodavatelem u České obchodní inspekce (www.coi.cz)“.