Prihláška na výcvik Koučing ako umenie - Magdalena Vokáčová

Prihláška na výcvik Koučing ako umenie

Termíny 1. výcviku v Bratislave:

1. modul: 20. – 21. 10. 2017
2. modul: 7., 8., 9. 12. 2017
3. modul: 8., 9., 10. 2. 2018
4. modul: 12., 13., 14. 4. 2018
5. modul: záverečný 5.modul: 15. 6. 2018

 

Bratislava, vždy štvrtky 10:00 – 17:00, piatky 9:30 – 16:30 a soboty 9:00 – 16:00

Transformačný výcvik vám poskytne praktickú aj teoretickú prípravu pre prácu kouča.
Jedná sa o integrovaný výcvik, ktorý vám prináša metódy a techniky koučovania zo všetkých najvýznamnejších smerov: psychologický koučing, NLP, exekutívny koučing, systemické dotazovanie a koučovanie zamerané na telo.

CENA za 9-mesačný výcvik v EUR: 2 776 EUR + DPH

  • platba na splátky v EUR: 4 x 694 EUR + DPH
  • jednorazovo v EUR: 2 776 EUR + DPH

Podmienkou pre prijatie do výcviku je krátky vstupný pohovor s Magdalénou, preto po vyplnení prihlášky ihneď neplaťte, ale my Vás kontaktujeme a dohodneme s Vami termín 30-tich minút vstupného pohovoru, prípadne nás kontaktujte priamo na tel.: 00420 739 631 207 (Michaelu Ulbrichtovou), alebo emailom: info@vokacova.com

Vaše miesto je ZÁVÄZNE POTVRDENÉ PO ZAPLATENÍ CELEJ ČIASTKY, ALEBO PRVEJ SPLÁTKY. Ako VS platby prosím uveďte číslo, ktoré Vám príde so zálohovou faktúrou. Po zaplatení sumy Vám automaticky príde na email daňový doklad. Pri platbe na splátky je celková cena rozpočítaná na 4 zhodné splátky so splatnosťou vždy 2 TÝŽDNE pred stretnutím v rámci výcviku. V prípade, že sa niektorého z modulov výcviku nebudete môcť zúčastniť, budete mať šancu nahradiť si účasť v nasledujúcom ročníku výcviku. Zaväzujete sa však uhradiť všetky splátky načas podľa dohodnutého kalendára v rámci Vášho výcviku.

Storno podmienky

Pri zrušení prihlášky do mesiaca pred začatím výcviku bude vrátená polovica 1. splátky. Pri neskoršom zrušení prihlášky sa stáva prvá splátka nevratná. Je však možné schváliť účasť na ďalšom výcviku.