Přihláška na trénink Autentické dialogy - Magdalena Vokáčová

Přihláška na trénink Autentické dialogy

Autentické dialogy probíhají formou čtyřdenního tréninku:

  • 21. – 24. listopadu 2019
  • Praha, vždy v čase 9:00 – 18:00

Autentické dialogy – unikátní trénink všímavosti, komunikace, autenticity, kreativity a originality.

Cena 16 000 Kč za čtyřdenní trénink.

Vstupné je po uhrazení nevratné.

V závažných případech je možné domluvit účast na dalším termínu.

„Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má Odběratel právo využít mimosoudního řešení sporu s Dodavatelem u České obchodní inspekce (www.coi.cz)“.