Přihláška do 16. ročníku výcviku koučů

Koučink jako umění

Jdeme na to!

Přihláška se skládá z 2 kroků a zabere ti přibližně 10 minut

KROK 1: Vyplnění krátkého úvodního dotazníku
KROK 2: Vyplnění objednávkového formuláře
KROK 2: Rezervace termínu vstupního pohovoru s Magdalenou
KROK 3: Vyplnění objednávkového formuláře

Krok 1:

Vstupní dotazník

(5 minut)