Umění zacházet s manipulací

„Nemůžeš pro změnu přijet dřív? Kdybys to udělal alespoň kvůli tomu Marečkovi!” Jarmila se neudrží a zvedá hlas.  „Víš, co si myslí sousedé? Vypadá to, jako bych byla rozvedená. Takhle nejsme žádná rodina… Ale ty budeš jednou litovat, ono tě to dostihne. Jednou to všechno uvidíš!”

 

Tomáš se výtkám své ženy brání jen mírně: „Přijdu, jak nejdřív to půjde. Chceš, abych živil rodinu, tak přece nemůžu být každý den ve tři doma,“ říká a balí si věci, které potřebuje na prezentaci před zahraničním vedením. Když si později v mysli přehvává hovor s manželkou, má v sobě těžko definovatelný pocit obav, smutku a nespravedlnosti. Pokud zažíváte něco podobného, zkuste se zamyslet, zda nežijete s manipulátorem či manipulátorkou.

 

Manipulaci často najdeme definovanou jako snahu působit na myšlení druhé osoby. V širším pojetí je manipulací jakákoliv komunikace, cokoliv, co zasahuje druhé lidi. Mohli bychom říct, že manipulace znamená dostat někoho tam, kde ho chceme mít. V tomto díle našeho seriálu však půjde především o specifický druh ovlivňování vnímání nebo chování druhých pomocí nečestných taktik.

 

Manipulativní chování

První známky manipulativního chování jsou zřejmé již u dětí: „Tak když mě nemáte rádi, uteču z domova a odstěhuju se k babičce, tam můžu jíst sladkého, kolik chci.”

Rodiče mají také svá klasická schémata:  „Ale podívej, Martínku, všechny děti nosí čepičku, tak ať už ji máš na hlavě.” Manipulativní chování za účelem něčeho dosáhnout použijeme čas od času všichni. Je ale velký rozdíl, zda manipulaci využijeme jako jednorázovou strategii anebo jestli je pro nás jedinou možností, jak se vztahovat ke světu. Jaký je tedy rozdíl mezi člověkem, který jedná manipulativně, a skutečným manipulátorem?

 

Manipulátor

Manipulátor je často podivnou kombinací vysoké inteligence, výrazného talentu a nízkého sebevědomí. Typově je nejblíž narcistní osobnosti. Může mít mnoho podob – od okouzlujícího, vzdělaného, autoritativního člověka až po agresivního jedince či pasivního „chudáka”. Manipulátor na partnera tlačí, trvá na své pozici, zatajuje vybrané informace a požaduje jednostranný zisk.

 

K manipulaci využívá strach, vydírání, pocity viny nebo výhrůžky, že partner bude před druhými vypadat špatně. Téměř vždy je nekonkrétní. Hodnocení konfliktu a snahu dobrat se výsledku zaměňuje za hodnocení partnera. Bleskurychle dokáže otočit situaci úplně naruby. Vzbuzuje ve vás pocit viny i za něco, co jste neudělali. Manipulátor se prezentuje sebevědomě, ale v jádru si nevěří.

Manipulátor s oblibou napadá náš morální profil: „To od tebe není moc hezké…“ „To ti nevadí? Přece nechceš, aby… “  Otevřené konfrontaci se vyhýbá, používá záminky, které odkazují na to, že má důležitější věci na práci. Manipulátoři se obecně snaží najít slabá místa druhého člověka, proto často využívají k manipulaci partnerem vlastní děti. Rádi používají obecná rčení a moudra, proti kterým nelze nic namítnout, jen to, že jsou vytržená z kontextu. S manipulativní osobností lze jen stěží žít naplněný, autentický vztah.

Když jsme si udělali výčet manipulátorových vlastností, zdálo by se, že pro takového člověka bude těžké najít si partnera. Opak je pravdou. Manipulátoři jsou na první pohled často okouzlující, umí hovořit, odhadnou, co chcete slyšet, a štědře vám to poskytnou. Pokud se pro vás manipulátor rozhodne, bude ten nejpozornějí milenec, který nosí květiny, dárky, píše básně… Je snadné nechat se v první fázi vztahu zaslepit a zavřít oči před varovnými signály, které se stále silněji objevují. V knize When I say no, I feel guilty upozorňuje sociální psychology M. J. Smith, že v první fázi je důležité manipulaci rozpoznat. Pak si potřebuji uvědomit, že si ji nechci nechat líbit a že si ji nemusím nechat líbit – a přesto mohu zůstat slušným člověkem.

 

Manipulátorova oběť

Manipulátoři si často vybírají partnery, na které jejich chování působí. Jak jste na tom ve vztahu vy? Bojíte se, jak bude váš partner reagovat, jak se zachová? Cítíte zodpovědnost za jeho pocity? Často se druhým omlouváte za sobecké chování vašeho partnera nebo se snažíte vysvětlovat a omlouvat to, jakým způsobem se k vám před nimi chová? Dlouhodobě věříte, že můžete partnerovi pomoci ke změně, nebo že se váš vztah vylepší, jenom tehdy, pokud na sobě něco změníte? Snažíte se vyhnout čemukoliv, co by mohlo způsobit konflikt nebo naštvat partnera? Máte pocit, že ať uděláte cokoliv, stejně nikdy nebude spokojený? Děláte často to, co chce dělat partner, namísto toho, abyste dělali to, co chcete vy? Zůstáváte s partnerem, protože máte strach, co udělá, pokud se s ním rozejdete?

Pokud byste na většinu otázek odpověděli kladně, obraťte se na odborníka.  Žijete-li pod vlivem manipulátora, máte dvě možnosti: buď vezměte takový vztah jako školu a učte se asertivitě, samostatnosti a sebevědomí. Komunikace v takovém případě bude strategická hra. Anebo vezměte nohy na ramena, a přestože manipulator dokáže být okouzlující, utíkejte, co vám nohy stačí.

V řadě klasiků, kteří se láskou i manipulací zabývali, mě inspiruje tento Exuperyho citát: „Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním; z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť v tom se lidé mýlí: z lásky trápení nepochází. Trápení plyne z touhy vlastnit, a ta je opakem lásky.“

 

Komunikační judo aneb Obrana proti manipulaci

Pokud zjistíte, že člověk, se kterým žijete, je manipulátor, budete se muset smířit s faktem, že jednání s ním bude vždy víc hra než autentický vztah. Manipulátor totiž velmi často něco jiného říká, a něco jiného dělá a mylným postojům, o které se opírá, upřímně věří. Je sebestředný, vůči světu je nastaven soupeřivě a bojovně.

1. Double – bind (dvojitá vazba)
Manipulátor vyšle současně dvě zprávy, které si navzájem odporují. Uposlechnete-li jedné, zákonitě neuposlechnete druhé. Ať uděláte, co uděláte, nemůžete vyhovět. Například na mého klienta Tomáše je kladen dvojí nárok: leží na něm zodpovědnost za uživení rodiny, zároveň by však měl být každý den nejpozději ve tři hodiny doma. Rozhodne-li se pro řešení A, žena mu vytkne, že měl udělat B. Pokud zvolí B, dostane se mu výtky, že nesplnil A.

Kontramanipulace: Pomáhá zeptat se na rovinu, co vlastně partnerka chce, pojmenovat paradox. Nemusíme samozřejmě jejímu přání vyhovět, důležité je konfrontovat ji s nesmyslným požadavkem, který před vás staví, poukázat na nelogičnost situace a donutit ji, aby zaujala jasné stanovisko.

 

2. Navozování viny
Jedním ze zaručených způsobů manipulace je záměrné vyvolání pocitů viny a strachu.  K nejčastějším výhrůžkám patří např.: „Nikdo si o tobě nemyslí nic dobrého.“  Často je manipulováno obecným míněním nebo obecnou představou o tom, co je správně. Běžně jsou jako nástroj k navozování výčitek svědomí používány děti: „Tvůj jediný syn potřebuje…” „Když kvůli nikomu, tak to udělej alespoň kvůli tomu dítěti. “

Kontramanipulace: Není úspěšnější ten, kdo je hovornější, aktivnější a víc se prosazuje. Je tomu právě naopak. Úspěšnější je ten, kdo lépe naslouchá a dokáže si zachovat odstup. „Mě nezajímá, co si o tom myslí druzí, řekni mi svůj názor.” „Neříkej mi, co potřebuje syn, zeptám se ho sám, mluv o sobě.”  Chtějte konstruktivní návrh: „Já myslím, že se v tomhle neshodneme, co tedy uděláme?”

 

3. Proč jsi na mě zlý? (Omluvenka)
On/ona udělá něco, co je absolutně nepřijatelné, nato se vám začne omlouvat, žádá odpuštění a slibuje změnu.  Zdá se neuvěřitelně upřímný a přesvědčivý. Je to však rovněž způsob, jak kontrolovat situaci. Je to cesta, jak využít váš soucit, aby udržel váš zájem. Může vám se slzami říct, že potřebuje, abyste mu pomohli změnit se, přinese drahý dárek (na jeho cenu nezapomene poukázat), na chvíli se naoko změní. Ubezpečí vás, že bez vás život nemá cenu, popř., že vy bez něj nemůžete existovat. Pokud jste se zatvrdili a chcete vztah ukončit, odbourá vás větou: Proč jsi na mě tak zlá?

Kontramanipulace: Pokud se k vám někdo opakovaně chová nepřijatelně, zvažte, jestli s danou osobou přesto chcete zůstávat. Pokud se rozhodnete, že ne, buďte absolutně pevní ve svém přesvědčení. Poproste odborníky, přátele a rodinu, aby vás podpořili. Pokud ano, stanovte si, co se musí stát, abyste partnerovi mohli odpustit.

 

Jak jednat s manipulátorem:

Mluvte v krátkých větách.

Souhlaste se vším, s čím lze souhlasit, neobhajujte se.

Chtějte konstruktivní, konkrétní vyjádření.

Usmívejte se a žertujte, jakmile to situace dovolí.

Hovořte stále zdvořile, vyhněte se agresivitě.

Pokud diskuse k ničemu nevede, ukončete ji a pokračujte teprve tehdy, až se ujistíte, čeho přesně chcete dosáhnout.

 

7 zlatých kopů komunikačního juda (jednoduché odpovědi, které se v komunikaci mohou hodit):

Máš právo si to myslet.

Můžeš to tak vidět.

Vidíš jenom jednu stránku věci, to je normální.

Proč to říkáš?

Můžeš to prosím upřesnit?

Nedělej si se mnou starosti. (místo: Do toho ti nic není.)

To je tvůj názor.

 

Test: Žijete s manipulátorem?

Jeden ze způsobů, jak rozpoznat manipulátora v partnerském vztahu, je podívat se na to, jak se změnily vaše ostatní vztahy. Pokuste se odpovědět na následující otázky z dotazníku jedné kalifornské univerzity.  Odpovídejte jednoduše ano –ne.

 1. Viní vás partner za to, jak se cítí nebo jedná?
 2. Shazuje vaše záměry a zrazuje vás od vašich cílů?
 3. Používá únavu, přepracování, alkohol apod. jako výmluvu, aby se k vám choval nepřijatelně?
 4. Ztrapňuje vás nebo si z vás dělá nehezkým způsobem legraci před přáteli a rodinou?
 5. Zpochybňuje vaše schopnosti samostatně se rozhodovat?
 6. Používá výhrůžky, pocity viny a strachu, aby dosáhl svého?
 7. Říká vám, co můžete a nemůžete nosit (účes, oblečení, apod.)?
 8. Dává vám najevo, že byste bez něj nebyli nic anebo, že by se naopak on bez vás absolutně neobešel?
 9. Napadl vás někdy fyzicky?
 10. Volá vám několikrát za večer, aby se přesvědčil, že jste opravdu tam, kde jste říkali, že budete?
 11. Máte pocit, že ze vztahu s ním není možné odejít?
 12. Odrazuje vás od toho, abyste dělali věci, které chcete dělat (např. trávení času s vaší rodinou, přáteli, výrazně omezuje vaše koníčky)?
   

Pokud zní odpověď na většinu otázek ano, pravděpodobnost, že žijete ve vztahu s manipulativní osobností je vysoká. Vyplatí se vám obrátit se na odborníka. Pokud nyní naopak máte pocit, že vlastně sami neustále manipulujete druhé lidi, je větší pravděpodobnost, že skutečným manipulátorem nejste. Manipulátor totiž málokdy připustí, že druhými manipuluje. Jeho ochota na sobě pracovat končí zjištěním, že by musel se sebou skutečně něco dělat. Manipulátor totiž vychází z předpokladu, že on je naprosto v pořádku, divní jsou lidé kolem něj. Pokud je ochoten uznat, že druhými manipuluje, potom žije v přesvědčení, že manipulace je pouhým synonymem ke slovu inteligence. Nutně tedy opět dojde k přesvědčení, že je úplně v pořádku narozdíl od těch ostatních  – málo inteligentních.