Koučink jako umění - výcvik koučů - 13. ročník - Magdalena Vokáčová

Koučink jako umění – výcvik koučů – 13. ročník

inzerat_vycvik-1 Přihlásit se

Termíny XIII. ročníku výcviku koučů

1. modul 17. – 18. 6. 2021

2. modul 9., 10., 11. 9. 2021

3. modul 4., 5., 6. 11. 2021

4. modul 13., 14., 15. 1. 2022

5. modul 11. 3. 2022

Transformační 12-denní výcvik rozložený do 9 měsíců (prezenční studium) plus distanční samostudium  – četba, sebekoučovací dotazníky, praktické nácviky koučování, Vám poskytne praktickou i teoretickou přípravu pro práci kouče.

Jde o integrovaný výcvik, který Vám přináší metody a techniky koučování ze všech nejvýznamnějších směrů: psychologický koučink, NLP, exekutivní koučink, systemické dotazování a koučování zaměřené na tělo.

Metoda výuky je interaktivní, využívá praktické ukázky, cvičení, skupinovou dynamiku i teoretické pasáže tak, abyste mohli pevnou nohou a sebevědomě vykročit na dráhu kouče.

Cílem kurzu je poskytnout zájemcům o koučink transformační program, díky kterému získají kvalitní know-how v oblasti koučinku. Skrz náhled sebe sama transformujte své okolí.

Metody

 • Nácvik koučování a zpětná vazba na Vaši práci kouče
 • Praktické tipy, jak začít s profesí kouče a jak si úspěšně vybudovat klientelu
 • Nástroje a techniky zaměřené na sebekoučování
 • Prožitkové metody v koučování – zapojení celého těla, hlasu; výtvarné techniky
 • Kultura dialogu v koučování (dotazování, naslouchání, všímavost)
 • Osobní i týmová práce

Kdy absolvovat výcvik v koučování?

 • Když se chcete stát profesionálním koučem
 • Když volíte cestu osobního udržitelného rozvoje jako životní styl
 • Když si přejete rozvinout koučování jako řídící styl (v rodině, v práci, v osobním životě)

Proč právě tento koučovací výcvik?

 • Supervize výcviku MgA. Magdalena Vokáčová, autorka sebekoučovacích karet a knihy Zakázaná učebnice koučování
 • nejméně 2 profesionální vyučující – lektoři pro zajištění široké diverzity vyučované metodiky
 • Praktická výuka formou interaktivních cvičení ve dvojicích a trojicích
 • Techniky, které jsou zaměřené na akci – herectví, zapojení celého těla a hlasu

Termíny výcviku – XII. běh:

Délka výcviku: 12 dní prezenčně rozdělených do 5 modulů (setkání) během 9 měsíců + distanční samostudium formou četby a koučování

Termíny výcviku: 

 • úvodní 1. modul: 17. – 18. 6. 2021
 • 2. modul: 9., 10., 11. 9. 2021
 • 3. modul: 4., 5., 6. 11. 2021
 • 4. modul: 13., 14., 15. 1. 2022
 • závěrečný 5. modul: 11. 3. 2022

Časy konání: čtvrtek 10:00 – 17:00, pátek 9:30 – 16:30 a v sobotu 9:00 – 16:00

Místo konání: Praha 1, Ovocný trh

Pro splnění docházky a udělení certifikátu je třeba být osobně přítomen během všech 12 dní výcviku.
Výcvikový den = 9 vyučovacích hodin  – 45 min (+ 1 hodina pauza na oběd)
Vynechané hodiny je po domluvě možné nahradit v rámci dalšího výcviku koučů.

Certifikace

Supervizor výcviku – Magdalena Vokáčová – certifikovaným koučem ICF v letech 2013 – 2017

Výcviku Magdaleny Vokáčové Koučink jako umění byla v roce 2017 udělena akreditace Českou asociací koučů, jakožto vzdělávacímu programu pro profesionální kouče. Akreditační podmínky jsou uvedeny na www.cako.cz.

Reference účastníků

„Do koučovacího výcviku jsem šla ze dvou důvodů : abych jako manažerka dokázala efektivněji vést lidi, abych dokázala méně pracovat za ně a více pracovat na nich a jejich motivaci. Jako terapeutka pracující s lidmi ve zdravotní či jiné životní krizi , abych dokázala mimo svého fungujícího systému práce vést klienty i koučovacími metodami. Obojího se mi ve výcviku bohatě dostalo 🙂
Mimo to jsem si já sama daleko jasněji definovala kdo jsem a kam mířím – a to nejen pracovně, ale i v osobním životě. Co mě celou dobu výcviku fascinovalo bylo obrovsky podnětné prostředí, které nám všem umožňovalo zvyšovat vědomí své vlastní hodnoty. Takže co je jinak? Vím kdo jsem, kde jsem, vím kým chci být a kam chci v životě jít. Už to nejsou jen sny a představy, ale reálné kroky na mé životní cestě. A za to díky 🙂
Výcvik Magdaleny je jedinečný jiskřivou energií, pohodou, kreativitou, radostí, humorem…ale i hlubokým pochopením, moudrostí, respektem a podporou. Výcvik v jejím podání není dřina, ale “psina”. A přesto nebo právě proto tenhle výcvik člověka katapultuje do jiné úrovně jeho bytí. Je to opravdu koučink jako umění, protože TO JE UMĚNÍ…“

Jitka Malinská

,,Už hodně let se věnuji práci v sociální sféře a koučovací výcvik mi přinesl nové pohledy na práci s klientem, formulaci zakázky, respektování klientova tempa a podporu jeho vlastních schopností. Pomohl mi v tom, vrátit se ke své vlastní přirozenosti a hravosti a také k uvědomění a respektování mých hranic. Výcvik je podle mě jedinečný tím, že jeho cílem není pouze “vyprodukovat” zástupy nových koučů, ale také podporovat propojení rozmanitých profesí s koučovacími principy a prvky, což ve výsledku vede ke zkvalitňování práce v mnoha oblastech, nejen v koučování. V neposlední řadě oceňuji také Magdalenino umění práce se skupinou, kdy každému účastníkovi svojí plnou přítomností a empatií dává velkou dávku podpory, ocenění a objektivní zpětné vazby.“

Kateřina Pařezová

„Umění koučování mě skvěle vybavilo pro jakoukoliv komunikaci. Při svých hovorech nebo jednáních se víc dozvídám a zároveň je víc vedu, když potřebuji. Svým spolupracovníkům tímto způsobem pomáhám najít jejich vlastní pohled na věc a jejich řešení. Jedinečnost výcviku pro mě spočívá v Magdalenině osobnosti a přístupu. Její naslouchání, pozornost věnovaná právě Vám, lidskost, opravdovost i smysl pro humor vytvářejí úžasnou, bezpečnou a podporující atmosféru. Jasně, že se na výcviku naučíte koučovat. Ale bacha, kromě toho se taky ohromně posunete vy sami! Na každý den jsem se moc těšil.“

Jiří Husák

„Díky výcviku se mi život hodně proměnil. Jsem autentičtější, umím se lidí zeptat, jít k jádru věci, mlčky naslouchat, i přes svůj neskonalý odpor ke kreslení, kreslím!, píšu básničky a příběhy. Nebojím se školit, ani prezentovat před skupinou. Koučování se zatím věnuji jako interní kouč v práci. Výcvik je jedinečný díky osobnosti Magdaleny Vokáčové a lidem, které do skupiny vybírá. Názorné ukázky jednotlivých metod jsou pro začínající kouče hodně cenné. Ať už zvažujete vstoupit do výcviku z jakéhokoli důvodu, zahoďte stud i obavy a jděte do toho. Jsem si jistá, že výcvik Vám přinese víc, než sami čekáte.:-)“

Radka Sychrová

„Díky výcviku jsem se naučila nahlas pojmenovávat to, co skutečně uvnitř sebe prožívám. Vidím a cítím, jak to prohlubuje a zkvalitňuje mé vztahy. Víc si vážím sebe a vědomě přemýšlím o tom, kam svoji energii a čas vkládám. Sepsala jsem si své sny, touhy a přání. Překonala jsem strach a začala jsem o nich mluvit. A některé sny si začala plnit! A to jak na poli soukromém, tak pracovním. Díky výcviku jsem se např. vrátila k tanci.
Líbí se mi, že ve výcviku Koučink jako umění se koučováním žije. Naplno! Pracuje se strukturovaně, prakticky, uchopitelně a veškeré nástroje, které Magdalena předkládá, jsou využitelné v praxi. Přesně víš Co, Proč a Jak… a když chceš, jsi připraven/a na profesní dráhu kouče. Lenost ve výcviku nemá své místo! Magdalena tě dokáže zvednout ze židle i přesto, že právě spíš po probdělé noci a fakt se ti nechce pracovat. Na cestu výcvikem dostaneš neuvěřitelnou dávku inspirace a podpory od spolu-koučů. Budeš se smát, plakat, chybovat, tvořit, sdílet. A to v naprosto bezpečném prostředí navíc s pocitem, že si jedinečný, přijímaný a milovaný tvor na zemi – což je nesmazatelný rukopis Magdaleny, který do tebe otiskne.
Výcvik je otevřený prostor pro osobní transformaci, když se jí otevřeš. Je to o rozhodnutí, které samo o sobě je zdrojem velké energie. Rozhodni se srdcem a jdi do toho. Ten pocit, který přijde, totiž znám a vím, že stojí za to. A není lepší chvíle, než ta, která je právě TEĎ!“

Zuzana Hanáková

„Díky výcviku umím poslouchat, umím se ptát, umím mlčet. Není to studený výcvik a instruktáž pravidel koučování, ale živá a veselá jízda. Takže vzkazuji: Nebát se a začít!“

Jiří Boháč

„Díky výcviku a jejím mocným technikám jsem získala odvahu a odešla ze systému koučování, který mi nevyhovoval. Ani v nejmenším nelituju. Věděla jsem, že si bez jediných pochyb můžu vzít naprosto nadstandartně profesionální přístup ke klientovi, o který se mohu opřít. Mé koučování je od té doby, lehčí, s větší radostí, víc hravé a jistě funkčnější.
Myslím, že jsem ve výcviku vyrostla i osobnostně a vlastně každý z nás. Nejvýjimečnější na celém výcviku je osobnost Magdaleny, která se pro mě stala nejen profesním, ale i lidským vzorem. Je to nejrozvinutější osobnost, po všech stránkách, kterou jsem kdy potkala. Každé setkání s ní, je obohacením. Na jiném výcviku, a mám co porovnávat, jsem nezažila takovou profesionalitu zároveň s obrovskou lidskostí a přátelskou až kamarádskou atmosférou. Magdalena nám doslova otevřela svou odbornou náruč a nabídla s láskou a vírou v nás veškeré své know how. Toho si moc vážím. Jestli jen o výcviku u Magdaleny přemýšlíte, jistě to není náhoda, pak neváhejte ani vteřinu. Protože nebudete litovat. Příležitost je třeba chytit za pačesy. „

Kristýna Mášová

„Na výcvik som si išiel s tým, že sa v živote chcem niekam posunúť a získať nové vedomosti. Chcel som získať know-how pre svoj ďalší profesijný rozvoj. Verím, že každá nová vedomosť je zároveň aj nová príležitosť, ale to som ešte netušil, kam ma to až katapultuje. Behom dvoch rokov od výcviku sa mi život pozitívne zmenil tak, ako som si pred výcvikom ani netrúfal predstaviť.
Jeho jedinečnosť spočíva v komplexnom pohľade na koučing a jednotlivé techniky, o ktoré sa dodnes opieram. Kombinácia Magdalenkynho prístupu, nastavenia ľudí vo výcviku a neuveriteľne inšpiratívnej atmosféry vytvorili prostredie, do ktorého som sa vždy tešil.
Mám také príslovie. Keď uvažujete nad tým, kedy je ten správny čas vo svojom živote niečo zmeniť, tak je to vtedy, keď na tým začnete uvažovať.“

Igor Axamít

„Do výcvikového kursu pro kouče jsem vstupoval s jedinou myšlenkou. Po letech koučování, facilitování workshopů, vedení skupinových tréninků apod. je na čase, abych začal svou činnost doprovázet nějakým tím certifikátem. Název „Koučink jako umění“ mi přišel jako dostatečně „sexy“ a upřímně řečeno mi „sexy“ přišla i fotografie Magdaleny na webových stránkách… více

Hynek Glos

„Za výcvik jsem neskutečně vděčná. Velmi přispěl k mému osobnímu rozvoji a krásně jsem s ním dozrála z nerozvážné dívenky v sebevědomou ženu. S tím, co jsem se zde naučila, dokáži pomáhat jak sobě, tak i druhým. A to je vlastně přesně to, co jsem od výcviku očekávala. Pokaždé jsem si odnesla i víc, než jen metody a techniky ke koučování. Za to, že jsem šťastná, spokojená a konečně dělám to, co chci, jsem zodpovědná já. Ale tenhle výcvik mi dal neskutečně velkou motivaci a podporu to skutečně dokázat.“

Veronika Křížová

Vedoucí výcviku

Kvalitu výcviku zaručuje vedení kvalifikovanými lektory. Magdalena Vokáčová je garantem projektu, tvůrcem výukového programu a speciální metodiky. Lektoři jsou certifikovanými kouči s bohatou praxí v poli psychologie, koučování, NLP a leadershipu.

Vedoucí lektor – supervizor, garant projektu

13

Mga. Magdalena Vokáčová

Patří mezi světově vyhledávané a uznávané kouče. Vystudovala Divadelní Akademii Múzických Umění v Praze, absolvovala Landmark v Británii a další výcviky v koučování v Čechách i v zahraničí. Pracovně procestovala více než 40 zemí světa. Ve své práci propojuje svět koučování a umění. Tvrdí, že tyto dva obory mají k sobě až komicky blízko. Je známá svojí lidskostí, neústupností, kreativitou a energií. Vede výcviky koučů a je autorkou Sebekoučovacích karet. Inspirována koučováním píše grotesky na téma komunikace.

Garant výcviku

step

Štěpánka Duffková

Štěpánka je zkušeným exekutivním koučem, mentorkou leadershipu a zkušenou HR ředitelkou, se zkušenostmi z vysokého managementu mezinárodních korporací, kde se po 20 let starala o dodávání výsledků v širokém portfoliu obchodních služeb.

Má upřímný zájem o lidi jako takové. Její přidaná hodnota je 20 let zkušeností z vrcholového vedení v mezinárodních společnostech, koučink manažerů, mentoring HR procesů, schopnost trénovat komunikaci a být konzultantem v oblasti HR a managementu. Štěpánka je rovněž trenérkou komunikačních a prezentačních dovedností.

Štěpánka se specializuje v těchto oblastech: profesionální kouč, certifikovaný konzultant a trenér systému SHL, kvalifikovaný trenér systému Think on your feet

Pracovala ve firmách jako Danone, Sodexho, Carrefour, Delvita, GE Money Bank a Provident Finantial

Odborný asistent:

Hanka Vojtová

Díky výcviku jsem našla a pocítila, co je můj talent a jaký mám potenciál. Výcvik Koučink jako umění mi dal možnost opravdu se poznat, přijmout toto poznání a díky tomu se vnitřně zklidnit a nastoupit sebevědomě do další životní etapy. Výcvik je jedinečný díky Magdaleně, která nejen předává velké množství různorodých koučovacích technik navazujících na metody z uměleckých oborů, ale také proto, že dokáže vytvořit po celou dobu výcviku veselou a přátelskou atmosféru.

Naučíte se v něm nejen, jak být dobrým koučem, ale hlavně získáte povědomí o sobě a svém životě. Objevíte způsoby, jak žít podle svých představ. Pokud se pro výcvik rozhodnete, získáte mnohem vice než jen velmi kvalitní a zajímavé know-how jak se stát koučem.

“Nejvíc ze všeho mě baví dramatická výchova a práce s hereckými technikami pro rozvoj osobnosti. Studovala jsem VOŠ hereckou v Praze a speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Ámose Komenského. Dále jsem cestovala a vzdělávala se v USA, abych pak své zkušenosti využila jako vychovatelka v Diagnostickém ústavu mládeže, kde jsem se specializovala na dramatickou výchovu, dramaterapii a koučink. ”

“Nyní vedu vlastní koučovací praxi a spolupracuji s dětskými centry v rámci přednášek a workshopů zaměřených na život s dětmi. Bližší informace o plánovaných akcích se můžete dozvědět na mých facebookových stránkách.”

Pavla Hudousková

Výcvik Koučink jako umění jsem využila k tomu, abych se tzv. dala do pořádku. Nebála jsem se během výcviku řešit více osobní témata a díky tomu mám teď mnohem lepší vztahy, zejména k sobě samé. Díky výcviku jsem si našla práci snů, aniž bych měla jasnou představu, jak by měla taková práce vypadat. Výcvik je jedinečný díky Magdalenině osobnosti a její metodice. Nejedná se v něm totiž o suché předávání informací a zkušeností, ale naopak vás baví každá jeho minuta. Velmi nabíjející je také setkání rozdílných lidí, jejichž společným cílem je proniknutí do tajů koučování. Pokud bych měla vyjádřit atmosféru výcviku, napadá mě spojení všeobjímající láska. Nabité vědomosti, zážitky a zkušenosti jsou opravdu hodnotné.

“Již během magisterských studií ruského a německého jazyka na Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity jsem působila v mezinárodní firmě ALTA a.s. zaměřující se na obchod s Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou, kde jsem po ukončení studií dále působila na obchodním oddělení. Rovněž jsem absolventkou provozně ekonomické fakulty Mendelovy Univerzity, obor ekonomie a management.

Momentálně pořádám workshopy a semináře ve spolupráci s organizací ŽENY s.r.o. a zároveň se aktivně věnuji mé koučovací praxi.”

“Mým životním krédem je: „Vyžeňte z hlavy “měl bych, chtěl bych, musím, nechci” – nabízím vám CHCI!“

Přihlásit se