Výcvik koučů PRO

Pokročilý výcvik koučů pod vedením Magdaleny Vokáčové.

Koučink jako umění PRO

Jak může vypadat další patro výcviku koučů? Asi takhle: „Pane, pojďte si hrát.“ Pojďme společně tvořit náš životní příběh tak, aby co nejvíc odpovídal našim představám.  Skrze radostnou hru budeme objevovat naše nitro a testovat možnosti a hranice našeho přístupu v koučování. Když umíte metody, máte za sebou první zkušenosti s klienty, pochopili jste základy koučování. Co dál?

Výcvik koučů
Koučink jako umění PRO

Jedinečný výcvik pod vedením Magdaleny

Nabízí se ještě intenzivnější práce na sobě sama, další poodhalení odpovědi na otázku, kdo jsem… Krom toho, že vás čeká obohacení o další metody, práci se skupinou a opakování metod, které již umíte, pokračovací modul je příležitostí pro všechny z vás, kteří chcete růst lidsky i profesně, pro všechny, kterým záleží na tom, aby uměli ještě lépe pracovat sami se sebou i s ostatními. Nabízím vám tedy další významné nástroje sebepoznání, ale také nové metody, které uplatníte během vlastních procesů koučování. Mým přáním je, abyste získali vše, co potřebujete pro výkon koučovací praxe, tj. jak emoční zážitky z vlastního osobnostního rozvoje, tak zpřesnění, vylepšení a obohacení metod koučování.

Věřím, že nejpodstatnější část práce každého kouče spočívá v co nejhlubší práci se sebou sama. Součástí sebe-péče kouče, která je nezbytná, je také psychohygiena.

Po dva a dvaceti letech praxe vím jistě, že abyste mohli být pro své klienty co největším přínosem, máte povinnost s láskou o sebe pečovat.

 

Na co budeme navazovat...

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Modul PRO se skládá ze tří částí:

Vlastní sebeprožitek a sebepoznání

Metody: art koučink, arteterapie, psychodrama a herecká improvizace, tvůrčí psaní

Opakování metod + psychohygiena kouče

Metody: psychologický, exekutivní, NLP koučink + využití a zapojení spirituality do koučování

Naučení se dvou nových metod

Metody: art koučink a NLP koučink

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro každého, kdo již v minulosti absolvoval výcvik „Koučink jako umění“má chuť získané prožitky a dovednosti prohloubit.

Při opakování metod se zaměříme na reálné situace a témata, která na místě vyplynou.

Co získáš jako absolvent kurzu

Kurz je zaměřený na osobnostní růst, vnitřní prožitek a zlepšení kompetence v oboru koučování.
Užijete si zároveň propojení a sdílení s ostatními a hravou dynamiku kurzu, kterou budou spoluvytvářet absolventi výcviku Koučink jako umění.

Pokud usilujete o akreditaci, můžete si přidat dalších 24 hodin vzdělání v oboru koučování.

Výcvik koučink jako umění PRO je zakončen certifikátem.

Termín výcviku koučů PRO

Termín:
3. - 6. dubna 2025

Časy konání:
čtvrtek 10:00 - 17:00 
pátek 10:00 - 17:00
sobota 10:00 - 17:00
neděle 10:00 - 14:00

Místo konání:
bude upřesněno

Cena:
jednorázová cena výcviku v CZK: 21 475 + DPH
platba na splátky v CZK: 2 x 11 237,61 + DPH

Certifikace

Supervizor výcviku – Magdalena Vokáčová – certifikovaným koučem ICF v letech 2013 – 2017, držitelem akreditace MŠMT (Ministerstva školství), dle mezinárodních norem držitelka akreditace EMCC Senior practitioner level.

Výcviku Magdaleny Vokáčové Koučink jako umění byla v roce 2017 udělena akreditace Českou asociací koučů, v roce 2015 udělena a v roce 2019 obnovena akreditace MŠMT, jakožto vzdělávacímu programu pro profesionální kouče. Akreditační podmínky jsou uvedeny na www.coachfederation.cz.

Vedoucí výcviku

Kvalitu výcviku zaručuje vedení kvalifikovanými lektory. Magdalena Vokáčová je garantem projektu, tvůrcem výukového programu a speciální metodiky. Lektoři jsou certifikovanými kouči s bohatou praxí v poli psychologie, koučování, NLP a leadershipu.

Vedoucí lektor – supervizor, garant projektu

MgA. Magdalena Vokáčová
Patří mezi světově vyhledávané a uznávané kouče. Vystudovala Divadelní Akademii Múzických Umění v Praze, absolvovala Landmark v Británii a další výcviky v koučování v Čechách i v zahraničí. Pracovně procestovala více než 40 zemí světa. Ve své práci propojuje svět koučování a umění. Tvrdí, že tyto dva obory mají k sobě až komicky blízko. Je známá svojí lidskostí, neústupností, kreativitou a energií. Vede výcviky koučů a je autorkou Sebekoučovacích karet. Inspirována koučováním píše grotesky na téma komunikace.