Workshop Odborná supervize koučů

pod vedením Magdaleny Vokáčové

Supervize je nástroj profesního růstu, který se běžně užívá v pomáhajících profesích. Může být buď skupinová nebo individuální. V obou případech pomáhá jako prevence proti vyhoření. Vyhoření často přichází jako důsledek dlouhodobého stresu, nutnosti být ostatním k dispozici a tendenci pomáhajících profesionálů zapomínat na vlastní potřeby. Supervize je jedním ze základních nástrojů, jak vyhoření předcházet! Sama se supervizí pravidelně účastním. 

Supervizi jsem nově otevřela také pro zájemce o koučování, kteří se rozhodují, zda je pro ně koučování zajímavým krokem na jejich životní cestě. Zájemci o koučování mohou být maximálně 3 ve skupině.

Magdalena Vokáčová: Koučink a výcvik koučů

Co supervize v žádném případě není? 

Supervize není kontrola toho, jestli svojí profesi děláte dobře. Supervizi vnímám jako setkání kolegů, se kterými můžeme navzájem sdílet zkušenosti … 

Nejde tedy o to, že bych se snažila kontrolovat kvalitu vaší práce! Cílem je podpora a motivace.

5 důvodů, proč jít na supervizi:

Nevíte, jak se do koučování pustit?
Potřebujete získat motivaci a "nakopnutí" pro vaši praxi?
Máte otázky ohledně koučování?
Rádi byste si zopakovali metody nebo si chcete připomenout atmosféru výcviku?
Chcete se inspirovat prací vašich kolegů?

Supervizní setkání: 

Termín: 18.10.2024
Čas: 10:00 - 14:00

Co si odnesete?

Podíváte se na náročné situace z vaší praxe a na způsoby, jak je můžete řešit.
Naberete pracovní inspiraci a budete mít možnost sdílet kasuistiky a zkušenosti z koučování.
Získáte zpětnou vazbu na vaši práci, tipy, co je možno dělat jinak a jak jinak…
Načerpáte novou energii a radost z koučování.

Jaký je smysl supervize?

Výměna zkušeností mezi kouči
Získání zpětné vazby
Povzbuzení a motivace pro ty, kteří s koučováním ještě nezačali
Zvýšení odbornosti koučů pro všechny úrovně od začátečníků po velmi pokročilé
Navýšení motivace a bezpečný prostor pro sdílení, vzájemná podpora

Co je to “bálintovská skupina”?

Bálintovské skupiny vznikly v padesátých letech dvacátého století. Jejich zakladatelem byl lékař a psychoanalytik Michael Balint. Skupiny se zaměřují na vztah odborníka a klienta. Primárně byly skupiny určeny pro praktické lékaře a zdravotní personál, ale mají velice funkční uplatnění i v ostatních pomáhajících profesích. Koučové díky bálintovské skupině rozšiřují svou profesní
kompetenci o nový rozměr. Balintovský program přináší možnost lépe se orientovat ve vztazích s obtížnějšími klienty a poskytuje náhled na vlastní způsob práce. Výsledkem je, že si zúčastnění odnáší způsoby, možnosti a strategie, jak pracovat s případy, se kterými si neví rady.

Termín a podmínky přihlášky

Počet míst v supervizní skupině je limitován. Maximální počet osob je 6.

KDY: 18.10.2024
KDE: Loretánské náměstí 109/3, Praha 1 - Hradčany 118 00
MAXIMÁLNÍ POČET OSOB: 6
CENA: 3 000 Kč

Vstupné je po uhrazení nevratné. V závažných případech je možné domluvit účast na dalším termínu.

PS: protože i Magdalena je jenom člověk, vyhrazuje si právo na změnu termínu ve výjimečných situacích:)