- pečlivě čti -

Podmínky pro přijetí do výcviku

Koučink jako umění: Jedinečný 9měsíční výcvik koučů pod vedením Magdaleny

Podmínky přijetí do výcviku

Vyplnění krátkého úvodního dotazníku
Absolvování 30-ti minutového vstupního pohovoru s Magdalenou
Odeslání platby

Výcvik platíš až po vyplnění vstupního dotazníku a absolvování krátkého vstupního pohovoru s Magdalenou.

Cena 9-ti měsíčního výcviku a možnosti platby

Výcvik můžeš zaplatit jednorázově, nebo si zvolíš platbu na splátky. Tvé místo je ZÁVAZNĚ POTVRZENO PO ZAPLACENÍ CELÉ ČÁSTKY, NEBO PRVNÍ SPLÁTKY.

jednorázová cena výcviku v CZK: 73 500 + DPH
platba na splátky v CZK: 4 x 21 475 + DPH*

TERMÍNY
17. ročníku výcviku 

I. modul - 21. - 22. listopadu 2024
II. modul - 23. - 25. ledna 2025
III. modul - 20. - 22. březen2025
IV. modul - 22. - 24. květen 2025
V. modul - 14. června 2025

čtvrtek, pátek, sobota 10:00 - 17:00

- pečlivě čtěte -

Podmínky pro přijetí do výcviku

Koučink jako umění: Jedinečný 9-ti měsíční výcvik koučů pod vedením Magdaleny

Podmínky přijetí do výcviku

Vyplnění krátkého úvodního dotazníku
Absolvování 30-ti minutového vstupního pohovoru s Magdalenou
Odeslání platby

Výcvik platíš až po vyplnění vstupního dotazníku a absolvování krátkého vstupního pohovoru s Magdalenou.

Cena 9-ti měsíčního výcviku a možnosti platby

Výcvik můžeš zaplatit jednorázově, nebo si zvolíš platbu na splátky. Tvé místo je ZÁVAZNĚ POTVRZENO PO ZAPLACENÍ CELÉ ČÁSTKY, NEBO PRVNÍ SPLÁTKY.

jednorázová cena výcviku v CZK: 73 500 + DPH
platba na splátky v CZK: 4 x 21 475 + DPH*

*Při platbě na splátky je celková cena rozpočítána na 4 shodné splátky se splatností vždy 2 týdny před setkáním výcviku. Pokud se některého z modulů výcviku nemůžeš zúčastnit, můžeš si účast nahradit v následujícím ročníku výcviku. Zavazuješ se však uhradit všechny splátky včas dle sjednaného kalendáře v rámci tvého výcviku.

Storno podmínky

Při zrušení přihlášky do měsíce před zahájením výcviku ti bude vrácena polovina 1. splátky. Při pozdějším zrušení přihlášky se stává první splátka nevratnou. Je však možné dohodnout se na účasti na dalším výcviku.

TERMÍNY 16. ročníku výcviku 

I. modul - 21. - 22. listopadu 2024
II. modul - 23. - 25. ledna 2025
III. modul - 20. - 22. května 2025
IV. modul - 22. - 24. dubna 2025
V. modul - 14. června 2025

čtvrtek, pátek, sobota
10:00 - 17:00