Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Souhlasím, aby mi

MgA. Magdalena Vokáčová, IČ 747 54 769, Václavkova 505/30, Praha 6 v elektronické formě zasílala svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb.
Dále souhlasím, aby mi obchodní sdělení zasílala písemně nebo mě s nimi kontaktovala telefonicky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení uděluji také společnosti EUROFORIA s.r.o., IČ 027 92 559 Václavské náměstí 831/21, Praha 1.