ÚSPĚCH

                                                                                                                 Kalavasos, Kypr, 19. Duben 2019

O úspěchu

 

Milý Šimone,

 

dobře se píšou slova o úspěchu v horách, pod Kyperským sluncem, ve stínu rozkvetlého citronovníku. Pokud chápu úspěch jako dosažení cíle nebo splnění snu, myslím, že právě zažívám kousek svého úspěchu. Od mala jsem si přála poznávat jiné kultury, slyšet odlišné jazyky a vidět různé druhy krajin. Vyplnilo se mi to v hojné míře. Vážím si toho, že se můžu zastavit a říct si: ,,tento sen jsem si splnila” a trochu to sama pro sebe oslavit. Jedna věc je totiž úspěchu dosáhnout a další pak umět se zastavit, uvědomit si ho a užít.

 

Myslím, že o úspěchu se hodně mluví a málo ví. Výsadou mého povolání je, že jsem se o tom, co znamená úspěch, mohla učit od svých klientů. Naučili mě, jak obtížné je vystihnout význam slova jednoznačně. Dnes už vím, že když se zeptám sto padesáti klientů, co přesně pro ně úspěch znamená, získám sto padesát různých odpovědí. Určitě chápeš, že jinak bude odpovídat soudce, jinak lékařka, cestovatel, matka šesti dětí, vrcholový sportovec, kněz, manažer, malířka nebo ředitel neziskovky…

 

Přesto si myslím, že je něco, co všechny úspěšné lidi spojuje. Je to vnitřní postoj, základní životní naladění. Přemýšlím teď o úspěchu jako o splnění cíle, který je nejen ověnčen vnějšími atributy, ale hlavně je provázen vnitřní hlubokou spokojeností člověka. To, co totiž všechna rozdílná pojetí úspěchu spojuje, jsou vlastnosti úspěšných lidí, které jsem za dobu své práce vypozorovala. Vytvořila jsem si z nich zkratku – ,,Šopov”, která se dobře pamatuje a zní jako jméno fiktivního bulharského skladatele.

 

Š – úspěšní lidé jsou štědří!

Mají v sobě přirozenou chuť dávat… Jejich životní naladění je hojnost. Často přinesou dárek, od drobností po velké věci, jde jim o to udělat druhému radost. Je jedno jestli dávají svoji pozornost, energii, čas, zájem, modlitbu, naslouchání, kompliment nebo materiální dárky, ale vždy se snaží přinést něco navíc. Vytvořit kolem sebe lepší atmosféru, hezčí prostor. Každému setkání přirozeně dávají přidanou hodnotu.

 

O – úspěšní lidé jsou odvážní!

Dřív jsem si myslela, že odvaha je absence strachu, dnes už vím, že odvaha je dovednost čelit obavám. Jde spíš o uvědomění a pojmenování strachu, zvážení rizik a následné vykročení do prostoru neznáma s důvěrou, že mi bude požehnáno.

 

P – úspěšní lidé jsou pokorní!

Jsou ochotní rozvíjet se a vidět poučení i v těch nejobyčejnějších věcech. Mají přirozenou úctu k sobě i druhým. Jsou plni ocenění a mají v sobě zakořeněnou hlubokou lásku k životu. Jsou vděční za maličkosti, nemají potřebu pořád něco kritizovat a soudit. S pokorou se pojí tolerance a velkorysost.

 

O – úspěšní lidé jsou obětaví

Dokáží obětovat své momentální pohodlí, odložit chvilkové uspokojení ve jménu dlouhodobějšího cíle. Obětavě se nasazují pro druhé lidi a pro vyšší ideje. Jsou schopni obětovat svůj prospěch nebo okamžitý zisk skutečným hodnotám.

 

V – úspěšní lidé jsou vášniví!

Moji klienti mě naučili, že výsledný úspěch je spousta překonaných dílčích neúspěchů. Úspěšní stejně jako my všichni zažívají nepřízeň a prohry, ale úplně jinak s nimi zachází. Namísto, aby svůj sen vzdali a litovali se, rovnou se zaměří na možnosti řešení. Celkově tráví mnohem více času přemýšlením nad tím, co by chtěli, co se jim líbí, co jim vyhovuje a neztrácí energii kolotočem myšlenek na téma, co mě nebaví, co mě štve apod.

 

Šimone, věřím, že se všichni rodíme s nějakým posláním a naším úkolem je to poslání objevit a uskutečnit. Opravdový úspěch pro mě znamená to, že člověk našel tady na zemi svůj úkol. Takový člověk dělá to, pro co se narodil a čím může nejvíc obohatit lidstvo. Přesně na tom pracuji s klienty, když jim pomáhám objevit, uvědomit si, pojmenovat, upřesnit, poskládat a realizovat jejich vlastní jedinečné dary.

 

Je mi celkem jedno, jestli přineseš domů jedničky nebo jestli a popř. jaké školy vystuduješ. To, co bych si přála je, aby sis dal práci a objevil jedinečný dar, který Ti byl dán. Abys dokázal najít, v čem jsi šťastný a zároveň nepostradatelný pro druhé. A vždy si prosím polož otázku, co jsi ochotný úspěchu obětovat. Viděla jsem totiž moc lidí, kteří si sice vlastní sny o úspěchu splnili, ale přišli o něco daleko cennějšího. Oni totiž v tom podstatném byli úspěšní už před tím, jen si toho včas nevšimli.

 

Přeji Ti, abys naplno využil vše, co Ti bylo dáno nebo jinými slovy abys byl nejlepší verzí sebe sama.

 

 

S láskou máma

 

Komentáře