VOSTRÁ VOKÁČOVÁ – MĚJ SE RÁD!

VOSTRÁ VOKÁČOVÁ

Měj se rád!

 

,,Mít rád sám sebe” je jedno z nejohranějších klišé, ke kterému nás vybízí leckteré laciné příručky na ,,šťastný život”. Přesto věřím, že je opravdu důležité mít se rád, ale ne v tom konzumním smyslu: buď sobec, dělej si, co chceš, hlavně uspokoj všechny své potřeby. Tohle nedospělé pojetí ,, mít se rád” sice může vypadat lákavě, ale předem s sebou nese hlubokou frustraci. Hon na to, aby vše bylo podle mého a já byl po všech stránkách saturován, nemůže skončit ničím jiným než zahořknutím.


Význam slov ,,mít se rád” vnímám jako mnohem hlubší a daleko méně pohodlnější. Znamená to, dát si práci a seznámit se se sebou, se svým vnitřním obsahem. A co víc? Znamená to být vděčný za vše, co mi bylo dáno. Znamená to prozkoumat a přijmout stránky mé osobnosti, které se mi nelíbí a kterými bych se jen stěží mohl chlubit. Jung by řekl přijmout všechny své stíny. Otevřít emoce, a tak třeba znovu projít bolestí, aby došlo ke skutečnému vnitřnímu osvobození. Nést zodpovědnost za dary, které mi byly dány a využít je smysluplně pro sebe i pro druhé. Mít odvahu vyjádřit, kdo jsem a čelit nepřijetí.


Žít podle sebe tedy v mém pojetí znamená v klíčových okamžicích – pokud se dostanu do konfliktu se sebou sama – nevycouvat ze sebepoznání. Uznat potlačené části mého já a přijmout je. To může přinést jisté nepohodlí, ale vyplatí se to. Mít rád totiž můžu jen to, co skutečně znám.

 

Komentáře