OHROŽENÝ DRUH : SILNÉ ŽENY

Za posledních pět let se mi překvapivě často dostává nálepky ,,silná žena“. Zní to atraktivně. Žena, která je inteligentní, charismatická a disponuje jistou dávkou moci. Mohla bych tím být polichocena, ale nejsem! Označkování mě nijak netěší. Používají ho totiž rádi lidé, kteří se v nějakém ohledu ke mně nechovají úplně čestně, nedodržují dohody nebo dokonce vědomě překračují hranice našeho vztahu. Pochopila jsem, že silná žena je pláštík, pod který se schová kdeco. Vysvětlení je vždy stejné: ,,já jsem myslela, já jsem musel udělat to a to pro toho a toho, myslela jsem to dobře, věř mi, věděl jsem, že ty to zvládneš, že si poradíš, dokážeš to i beze mě. Jsi silná žena.“

 

Nevím, jestli ve skutečnosti patřím mezi silné ženy. To, co vím ale naprosto jistě je, že jsem si to nijak vědomě nevybrala. Mnohé životní okolnosti, které mě vytesaly, bych si v rámci pohodlí ráda odpustila. Mám dvě roviny. V té pracovní jsem si dnes už celkem jistá, vidím hodnotu své práce a těší mě to. Vidím, že kromě práce, studia a praxe se mohu opřít o vyšší požehnání (klidně mu můžete říkat štěstí). V práci jsem silná.  Po osobní stránce jsem na tom jako každý, mám hodně slabin a veškerou paletu emocí, které se učím v celé šíři přijímat a zacházet s nimi. Věřte mi, o co je silná žena silnější na jedné straně, o to bývá zranitelnější na straně druhé. Nejsem žádnou výjimkou.

 

Mnozí lidé si vyhrazují právo, chovat se k ,,silné ženě“ hrubě. Je v tom jednoduchá logika: ona to přece unese, ona to zvládne, zatímco jiné ,,slabší kusy“ musíme ochraňovat, ty by to zvládnout nemusely. Záměrně vynechám úvahu nad tím, že vedle ,,slabých“ si můžeme sami připadat silnější, a tak nás tolik neznejišťují. Má slova totiž vedou jinam. Protože ve své praxi často potkávám ,,silné ženy“ unavené, zlomené, vyhořelé, vyčerpané a na dně, tato glosa je vlastně apel: chraňme silné ženy, hýčkejme je a opatrujme. Nejde o super funkční výkonné stroje, ale o lidské bytosti, které jako každý jiný potřebují lidskost, zájem a podporu. Silné ženy jsou ohrožený druh. My je ale potřebujeme a budeme je potřebovat!

 

Komentáře